Telefon: 041 349 812 Lokacija (klikni)
Pon 10:00 – 12:00 Sre 15:00 – 17:00
podajrokopisarna@gmail.com

O projektu

PODAJ ROKO je projekt Občine Log Dragomer, ki je uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem in katerega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se izvaja s temeljnim namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših na svojem domu ter olajšati starejšim in njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti (vzdrževanje komunikacijske mobilnosti starejših). Projekt želi zagotoviti pogoje in okolje, ki bo omogočalo izboljšanje kakovosti življenja z zagotovitvijo skupnega prostora z opremo s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju prostovoljcev, ki so v pomoč svojcem pri oskrbi starejšega. Gre za trajni pomen za celotno skupnost, za prizadevanje za večjo socialno vključenost, za razvoj sočutja, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja in sožitja. Hkrati pomenijo aktivnosti v projektu podporo aktivnemu, zdravemu in s tem varnemu staranju. Na ta način projekt poudarja zlasti ranljivo skupino starejših, katerih delež je v občini višji od slovenskega povprečja.

Srce projekta je pisarna za starejše in predstavlja delovni prostor, kjer je mogoče na enem mestu pridobiti vse osnovne in podrobne informacije o različnih vsebinah za starejše, kot npr.: o aktualnih dogodkih, o prostovoljskih skupinah in njihovih uslugah-kot so podpore in pomoč starejšim pri reševanju različnih stisk in problemov, o izobraževanjih in svetovanjih na različnih področjih, itd.

SPLETNA INFORMACIJSKA TOČKA je spletna stran z informacijsko podporo za naročanje prostovoljcev na dom (na voljo baza prostovoljcev) in spremljanjem poročil. Namen spletne informacijske točke je podati koristne informacije za starejše in čim bolj učinkovito obveščati javnost o temah, ki se povezujejo na kakovostno staranje v lokalnem okolju ter omogočiti povezovanje prostovoljcev in tistih, ki potrebujejo pomoč.

Spletna informacijska točka je kot že omenjeno podaljšana roka pisarne za starejše in skrbi, da v projektu Podaj roko lahko naslovimo vse ciljne skupine; na primer tiste, ki fizično ne obiščejo pisarne za starejše (fizično onemogli; starejši, ki so geografsko oddaljeni od lokacije pisarne; starejši, ki pisarne ne morejo obiskati zaradi organizacije prevoza; svojci, katerim je lažje ob napornem urniku obisk spletne strani itd.)

Pisarna za starejše (Projekt podaj roko)
(V upravnih prostorih občine Log – Dragomer)
Loška cesta 12
1351 Log pri Brezovici

Telefonska številka: 041 349 812

Elektronska pošta: podajrokopisarna@gmail.com

Odpiralni čas:

Ponedeljek 9:00 – 13:00
Sreda 13:00 – 17:00